News:

Sùúrù ni baba ìwà.

Main Menu

Yinyin Orunmila-Praises to Orunmila

Started by Iyanifa_Ifafunke_agbeke, Feb 26, 2022, 03:20 PM

Previous topic - Next topic

Ayobamikale

Ẹ ṣé gidi gan-an fún oríkì yìí, oríkì tó lágbára ni!!! Ẹ ṣé ooo!

Thanks so much for this powerful oriki!!! Thanks!
Láti ọwọ́ Ayọ̀bámikalẹ́