News:

Happy World Ifa Festival !!

Main Menu

Orin Ifa Ojire

Started by Omowale, Apr 11, 2023, 07:10 PM

Previous topic - Next topic

Omowale

Screenshot_2023-04-11_15-06-34.png
 


Ifa awake in goodness. Ìbà Ọ̀rúnmìlà Baba Ifá oo
🎵 Ifa ojíire Ọ̀rúnmìlà oooojíire 🎵
Ìbà gbogbo Oníṣẹ̀ṣe 🙏🏾
~Manifest destiny from within~